miércoles, 28 de octubre de 2015

RESUM DE L'ANÀLISI D'UNA OBRA PICTÒRICA.

ANÀLISI D'UNA OBRA PICTÒRICA.
-Temàtica: pot ser mitològica, religiosa, profana o un retrat.
-Elements plàstics:poden ser la linia i el dibuix, la prespectiva, el color, el modelatge i el volum, la llum i la composició
-Las tècniques: la pintura monumental i la pintura exenta.

La pintura
- És l'art de cobrir una superfície plana, el suport sobre el qual es pinta.
- Amb colors, segons les tècniques de cada estil o época.

La temàtica
Identificar i descriure el tema: temes mitològiques, temes religiosos, temes profanes i retrats.

Els elements plàstics:
La línia i el dibuix.
Aconsegueix la identificació de les formes, posseeix una llengua propia però pot estar present o no a la pintura.

El modelatge i el volum:
Representa el volum i la tercera dimensió en les figures mitjançant el dibuix el sombrejat. Algunes escoles i pintors.

La prespectiva:
La representació fictícia de la tercera dimensió, efecte al qual, al llarg de la història, ha estat realitzat en diferents medis.

-Caballera i jeràrquica: diferents tamany de figures.
- La pintura plana: sense volum ni prespectiva.
-Prespectiva lineal i central: línies i punts de fuga.
-L'escorça: recurs de la prespectiva.
-L'esfumat: difuminat de colors.
-Prespectiva aèria: atmósfera entre figures.

La lum:
En una pintura la llum es un element fingit i està íntimament relacionada amb el mode de representar el volum i l'espai.
-Tipus: Natural diurna, nocturna i artificial.
-Evolució: Llum uniforma en la pintura plana romànica. Clara i sense grans contrastes en les pintures renaixentistes.

El color:
Element fundamental de la pintura, pigment més aglutinant.
-La teoria dels colors: colors primaris, colors secundaris i colors complementaries.
-Las games de colors: La gama càlida (expandeixen la llum, primers plans, avancen a l'espectador)
                                    La gama freda: (absorbeixen la lum, últims plans, s'allunyen de l'espectador)
-La aplicació del color: (uniforme, espesa, nerviosa, etc)


La composició: 
La composició es la forma de ordenar las figures en un pla.
- Basada en la forma.
- Basada en la llum.

- Basada en el color.

No hay comentarios:

Publicar un comentario