lunes, 25 de enero de 2016

PREGUNTES RELACIONADES AMB L'ART ROMÀNIC

CONTESTA:  
1. On i quan apareix l'art romànic?
  -Va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X
2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?
 -Formes simples i austeres.
-Sobrietat en la decoració.
-Preocupació per la simetria i per les proporcions.

CONTESTA :
1. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?
 -Planta de creu llatina, és a dir, dues naus creuades en què la principal era més ampla i més llarga.
-Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera .
-Sostre en forma de volta de canó , aconseguida per mitjà d’arcs de mig punt.
-Murs massissos, baixos i amb finestres petites .
-Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior .
 

2. Quines dependències tenia un monestir romànic?
 -L’església, on els monjos resaven.
-El claustre, que era un pati amb un jardí central al voltant del qual es disposaven totes les altres dependències.
-L’escriptori, on els copistes reproduïen els manuscrits.
-El refectori, lloc en què els monjos menjaven.
-La sala capitular, en la qual es feien les reunions dels monjos.
-L’hostatgeria que acollia els pelegrins i els viatgers

 CONTESTA:
1. Quina era la funció de l'escultura romànica?
 -Servia per a decorar els edificis religiosos.
2. Quin material era emprat per l'escultura?
-El material més destacat fou la fusta
3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?
 - S’esculpien monstres i éssers fantàstics amb l’objectiu de representar l’infern i el mal.

CONTESTA:
1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?
-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges.
2. Quina era la funció principal de la pintura?
 -Tenien una funció evangelitzadora molt important ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.
3. Quina tècnica es feia servir a la pintura?
A final del romànic es van aconseguir representacions més naturalistes

No hay comentarios:

Publicar un comentario